HOTARAREA GUVERNULUI 76 din 5 februarie 2014

pentru modificarea HOTARARII GUVERNULUI 69/2012 AICI

HOTARAREA GUVERNULUI 69 din 1 februarie 2012

privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1071/2009, Regulamentului (CE) nr. 1072/2009, Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și a sancțiunilor și măsurilor aplicabile în cazul constatării încălcărilor AICI

Ordin nr. 1001/2015 din 8 septembrie 2015

Ordin pentru completarea și modificarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011 AICI

Legea nr. 109/2014 din 11 iulie 2014

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere AICI

Ordin nr. 1567 din 24 decembrie 2013

Ordin pentru completarea și modificarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011 AICI

Ordin nr. 1640 din 8 noiembrie 2012

Ordin pentru completarea și modificarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011 AICI

Ordonanța 27/2011 din 31 august 2011

Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere  AICI

ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificările şi completările aduse de către OMTI nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012   AICI

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009

de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier AICI

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009

privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri AICI

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009

privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul  și autobuzul AICI

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006

privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) 2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE)  nr. 3820/85 al Consiliului. AICI