Cursuri Atestate Soferi

Cursuri pentru btinere atestate soferi

Pentru un nivel de siguranta mai mare a operatiunilor de transport persoane, soferii au obligatia prin lege de a obine un atestat profesional eliberat de catre ARR in urma unei examinari. Pentru a se pregati pentru examinare si obtinerea acestui atestat, candidatul trebuie sa urmeze cursuri de pregatire si perfectionare profesionala.

Atestate Soferi

Informatii si Inscriere

Pentru informatii privind atestatele auto sau inscrierea la cursurile de pregatire profesionala, te rugam sa ne contactezi

Tel/WhatsApp

0745.900.200

Detalii Atestate Soferi

Cerinte de obtinere si valabilitate atestate soferi

Mai jos sunt prezentate detalii privind cerintele, valabilitatea si modul de obtinere a certificarilor tip atestate soferi, certificari necesare conducatorilor auto care realizeaza transporturi rutiere de marfuri sau persoane, inclusiv transporturi in regim de taxi si inchiriere, transporturi agabaritice sau de vehicule avariate.

Cursurile de pregatire initiala sau periodica in vederea obtinerii acestor atestari rutiere sunt organizate si sustinute numai de catre centrele de pregatire si perfectionare profesionala autorizate de catre Ministerul Transporturilor. Dupa parcurgerea cursurilor specifice tipurilor de atestate soferi dorite, conducatorii auto trebuie sa promoveze examenul de obtinere a certificarii, sustinut de catre ARR.

Atestatul CPI este certificatul de calificare profesionala initiala, si reprezinta dovada calificarii conducatorului auto, necesara pentru a efectua transporturi interne si internationale de marfuri sau persoan. Atestatul este valabil 5 ani, si este eliberat de catre ARR, dupa ce candidatul trece cu succes examenul pentru atestat. Pentru a participa la examen, conducatorul auto candidat trebuie sa urmeze cursul de baza pentru calificare profesionala (CPI Persoane si CPI Marfa), care ii va oferi toate infomatiile si cunostiintele necesare trecerii examenului si obtinerii atestatului.

Sunt scutiti de la obligativitatea atestarii initiale conducatorii auto care au obtinut categoriile D1, D1E, D si DE inainte de 9.09.2008 si/sau au obtinut categoriile C1, C1E, C si CE inainte de 9.092009.

Cunostiintele aconducatorilor auto trebuie actualizate periodic. In acest sens Conducatorii auto titulari ai certificatului de calificare initiala, (CPI), trebuie sa urmeze cursurile de pregatire profesionala periodica (CPC Persoane sau CPC Marfa) in ultimul an de valabilitate a certificatului.

Atestatul CPC este certificatul de calificare profesionala continua, se obtine dupa obtinerea certificarii de baza (CPI) pentru transport marfa sau transport persoane, si constituie dovada pregatirii profesionale periodice a conducatorului auto. Acest tip de atestate soferi se obtine de la ARR dupa trecerea cu succes a examenului, iar pentru a participa la examinare, candidatul trebuie sa urmeze cursul de pregatire profesionala periodica (CPC Persoane sau CPC Marfa).

Valabilitatea acestor tipuri de atestate soferi este de 5 ani, iar conducatorii auto titulari ai unui CPC trebuie sa urmeze cursurile de pregatire profesionala periodica si in ultimul an de valabilitate al certificatului detinut;

Atestatele de tip CPI SCURT sunt necesare atunci cand conducatorul auto titular al unui CPI, care efectueaza transport de marfa, doreste sa isi dezvolte sau isi schimbe activitatea pentru a efectua si transport de persoane ori invers. Atestatul CPI SCURT (CPI SCURT Marfa si CPI SCURT Persoane) ii scuteste pe candidat de a mai trebui sa parcurga partile comune ale celor doua tipuri de calificare initiala, acesta parcurgand doar partile specifice noii calificari, urmate de promovarea unui examen teoretic.

Ca si consecinta, titularii unui CPI care doresc obtinerea unui alt CPI pentru celalalt tip de transport, sustin un examen teoretic cu o singura proba care se limiteaza la materiile corespunzatoare noului tip de transport, cel pentru care se solicita noua calificare initiala. Totusi, acesti conducatori auto vor sustine in mod obligatoriu si examenul practic pentru noua calificare.

Conducatorii auto titulari ai unui CPI sau ai unui CPC, care si-au incetat exercitarea profesiei iar certificatul de calificare detinut a expirat, au obligatia de a urma un curs de pregatire profesionala periodica inainte de reluarea activitatii. Aceasta prevedere se aplica atat pentru transportul de perosoane cat si pentru transportul de marfuri

Atestatele de tip ADR ofera soferilor calificarea necesara si obligatorie prin lege pentru a putea realiza transporturi interne si internationale de marfuri periculoase.  Aceste atestate sunt eliberat de catre Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.), in urma promovarii unui examen specific tipului de atestat ADR. Pentru a putea participa la examinare, conducatorii auto trebuie sa urmeze cursurile de pregătire profesionale, unde vor dobandi cunostiintele speciale necesare.

Termenul de marfuri periculoase sunt definite in Anexele la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tipurile de atestate soferi ADR sunt stabilite in functie de tipul de marfa transportat (Colete, Cisterne, Clasa 1, Clasa 7). In consecinta, cursurile de pregatire pentru atestate soferi ADR trateaza materii si tematici specifice acestor tipurilor de marfuri, in functie de tipul de atestat ADR dorit. Atestatul ADR Colete este cursul de baza, ce ofera conducatorului auto pregatirea initiala, si este necesar obtinerii atestatului ADR Colete.

Dupa cursul de baza, conducatorii auto pot opta si pentru cursurile de specializare, (ADR CisterneADC Clasa 1ADR Clasa 7), ce le vor oferi pregatirea profesionala si cunostiintele esentiale pentru obtinerea atestatelor auto ADR specifice.

Conducatorii auto care realizeaza transport de persoane in regim de taxi trebuie sa detina un certificat de atestare a pregatirii profesionale (Atestat Taxi), certificat care sa confirme dobandirea cunostintelor profesionale si a pregatirii necesare. In mod similar, conducatorii auto care realizeaza transport de persoane in regim de inchiriere sunt obligati sa detina un certificat de atestare specific (Atestat Soferi Inchiriere). Este important sa facem diferenta dintre cele doua tipuri de atestate.

Pentru obtinerea certificatului de atestare conducatori auto in regim de taxi sau in regim de inchiriere, candidatii trebuie sa urmeze cursuri de pregatire profesionala specifice, si sa promoveze examenele sustinute de ARR.

Certificatul de atestare a pregatirii profesionale, atat pentru atestat taxi cat si pentru soferi regim inchiriere, se elibereaza pentru o perioada nedeterminata, cu viza obligatorie la 5 ani (Viza Atestat Taxi sau Viza Soferi Inchiriere). Certificatele de atestare a pregatirii profesionale sunt valabil doar in conditiile in care sunt vizate la termen.

Pentru a putea practica transportul de persoane in regim de taxi, conducatorul auto trebuie sa indeplineasca cumulativ un set de conditii enumerate la paginile din cadrul sitului nostru, specifice tipului de atestat dorit